لولاک لما خلقت الافلاک

پرسش :

توضیح این حدیث قدسی چیست؟ لولاک لَما خَلَقتُ الأفلاک‏؛ اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم. (بحار الأنوار: ج 15 ص 28)پاسخ :

ظاهراً مراد آن است که افلاک برای انسان و انسان برای عبودیت آفریده شده است. اگر رسول خدا(ص) آفریده نمی شد انسان به راه بندگی هدایت نمی شد. بنابراین در صورت نبود آن حضرت، حکمت و هدف آفرینش تحقق نمی یافت وآفرینش افلاک بیهوده می شد و خداوند کار بیهوده نمی کند. در نتیجه اگر رسول خدا نبود خداوند افلاک را نمی آفرید.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :