واکاوی ضرورت شرعی وحدت در اندیشه نبوی از دیدگاه اهل سنت

نشریه : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : داود زرین پور
پديدآورنده : راضیه امینی

سال هفتم / شماره پیاپی 28 / صفحه 5-11

چکیده :

اسلام، دین نورانیت و روشنایی، در هنگامه ظلمت و سیر قهقرایی بشریت به میدان آمد و با به ارمغان آوردن هدف و متدولوژی برتر آدمیان را به سوی خیر و خوشی رهنمون ساخت. بشری که پیش از آن تشنه خون همسایه اش بود، اکنون در انتظار دیدارش اشک شوق می افشاند. چرا که اسلام انس و الفت و وحدت را جایگزین خوف و وحشت و تفرقه گردانده بود. پیامبر اسلام(ص) به عنوان استاد و اسوه برتر در دین اسلام به مقوله وحدت و یکپارچگی اهمیت ویژه ای قائل بوده و راهکارهای زیادی در راستای تحقق این هدف والا ارائه نموده اند. بیانات ایشان در کنار بیان اهمیت این مسئله حاکی از وجوب عمل به آن دارد و آن را به عنوان یک فریضه شرعی برای مسلمانان معرفی می نماید. این پژوهش در صدد است تا با ارائه بیانات نبوی، جمع بین اقوال علما، و تحلیل آنها به تبیین جایگاه شرعی وحدت در دین اسلام بپردازد. از نتایج پژوهش اینکه، وحدت اسلامی فریضه ای شرعی است و برای تحقق آن حتی از جان باید گذشت، همچنین همراهی با نظام اسلامی و نصیحت مسئولان لازمه وحدت اسلامی است.

کلیدواژه‌های مقاله :وحدت، پیامبر اسلام(ص)، اهل سنت، تفرقه