قلّه قرآن

پرسش :

قلّه قرآن، کدام سوره است؟پاسخ :

به فرموده پیامبر خدا(ص)، «هر چیزی فراز و قلّه ای دارد و قلّه قرآن (سَنامُ القرآن)، سوره بقره است و در این سوره، آیه ای است که سَرور آیات قرآن است و آن، آیة الکرسی است».[۱]

سوره بقره، دومین سوره قرآن است و ۲۸۶ آیه دارد و در مدینه نازل شده است. بقره به معنای مطلق گاو است و نام این سوره از آیه ۶۷ آن گرفته شده است که به دستور خداوند به قوم موسی(ع) برای ذبح گاو اشاره دارد.


[۱]. سنن الترمذی، ج ۵، ص ۱۵۷، ح ۲۸۷۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت