زهروان

پرسش :

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟پاسخ :

زَهرَوان، به معنای «دو تابنده و نورانی» است. پیامبر(ص) سوره های بقره و آل عمران را زَهروان نامیده و آموختن و خواندن آن را سفارش نموده و در روایتی فرموده است: «زَهرَوان را بیاموزید؛ زیرا در قیامت، این دو سوره، همانند دو پاره ابر یا دو چتر یا همانند دو دسته از پرندگانِ بال گستر می آیند و از صاحب خود، دفاع می کنند».[۱]

این دو سوره، سوره های دوم و سوم قرآن هستند و به ترتیب، بیشترین آیات را در بر دارند: سوره بقره با ۲۸۶ آیه و سوره آل عمران با ۲۰۰ آیه که در مدینه نازل شده اند. آل عمران، به معنای خاندان عِمران است. این عمران، پدر حضرت مریم(ع) است که نام او در آیات ۳۳ و ۳۵ این سوره آمده است.


[۱]. مسند ابن حنبل، ج ۸، ص۲۷۳، ح ۲۲۲۱۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت