عنوان مجله : مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : محمد فاكر ميبدي، علي اكبر بابايي، هادي حجت، ناصر رفيعي محمدي، محمد باقر سعيدي روشن، احمد عابدي، عبدالله حاجي علي لالاني، سيد كمال حسيني
آدرس : قم ، چهار راه شهدا، خيابان حجتيه، مدرسه حجتيه، مجتمع آموزش عالي فقه
تلفن : 37182503، 37182522 (025)
دورنگار : 37746854 (025)
پست الکترونیک : zamzam.maarif@gmail.com
آدرس اینترنتی : http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=6
امتیاز : علمي - ترويجي

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

یکی از مباحث مهم در عرصه قرآن‌پژوهی، مطالعاتی است که با صبغه تطبیقی صورت می‌گیرد.

منظور از تطبیقی، بررسی همزمان آرا و دیدگاه‌های مذاهب اسلامی به طور مثال در حوزه کلام اسلامی آرای معتزله، اشاعره، زیدیه و شیعه و در حوزه معارف فرعیه مانند حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه می‌باشد.

در عبارت کوتاه‌تر بررسی و تحلیل آرای فریقین (شیعه و سنی) است. با این امر می‌تواند افزون بر آگاهی از نقطه نظرات ارباب مذاهب و وقوف به نقاط ضعف و قوت به میزان مشترکات و مفترقات مذاهب با یکدیگر نیز دست یافت. در نتیجه به جای داوری بر اینکه دیگر مذاهب چقدر با هم مخالفند، جای خود را به چقدر با هم موافقند، می‌دهد.وبه زمینه وحدت فرق اسلامی خواهد افزود. ضمن آنکه مذهب شیعه می‌تواند با این رویکرد ادعاهای خود را در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهد و نیز اثبات نماید که در کنار سخنان دیگران حرفی برای گفتن دارد.

نشریه فوق پیش از این با عنوان «کوثر معارف» با موضوع معارف اسلامی در ۲۳ شماره منتشر شده است؛ لکن با توجه به بحث دریافت رتبه علمی پژوهشی و رویکرد جدید نشریه، از این پس با عنوان «مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث» منتشر خواهد شد. امید است که با راهنمایی‌های همه عزیزان بتوانیم در بالا بردن سطح علمی نشریه گام‌های شایسته‌ای برداریم، ان‌شاءالله.