جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین

نشریه : مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عبدالله علی نژاد

سال دوم / شماره پیاپی 2 / صفحه 5-28

چکیده :

حدیث، گزارش کننده سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) و دومین منبع معرفتی پس از قرآن کریم است و سهم بسیار مهمی در شناساندن معارف اسلام در سه حوزه عقاید، اخلاق و احکام دارد. بدین جهت، روایات فراوانی از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) درباره فراگیری و فهم حدیث، مباحثه و نشر آن صادر شده است. حافظان حدیث و سنت، در صیانت از این منبع مهم معرفتی، از دو جهت تلاش‌های فراوانی کرده‌اند: یکی تدوین مجموعه‌های حدیثی مانند: تدوین کتب اربعه حدیثی در شیعه، و صحاح سته در میان اهل سنت و دیگری تأسیس و تدوین علوم حدیث که از شاخه‌های علم الحدیث و علم جرح و تعدیل است که در شیعه کتاب‌هایی مانند: معرفة رواة الاخبار و مناقب رواة الحدیث و مثالبهم و رجال علامه حلی و در اهل سنت آثار جرح و تعدیل یحیی بن معین احمد بن حنبل و ابن المدینی الجرح والتعدیل ابن ابی‌حاتم رازی و المجروحین از همین مؤلف، از مشهورترین منابع جرح و تعدیل به شمار می‌روند. در این مقاله، تأثیر مذهب راوی در جرح راوی از دیدگاه شیعه و اهل سنت بررسی شده و در پایان به نمونه‌هایی از احادیثی که به جهت مذهب راوی تضعیف شده، اشاره شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جرح و تعدیل، راوی، مذهب، فریقین