اثری رجالی از میراث شیعیان حلب

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید مصطفی مطهری

سال 1389 / شماره پیاپی / صفحه 122-134

چکیده :

برای اثبات این ادعا،به ذکر نمونه‌هایی اکتفا می‌شود: 1)ابن حجر در ترجمه‌ی«الحسین بن احمد بن عامر»و«الحسین بن ابراهیم بن احمدالمؤدب» و «الحسین بن إبراهیم القزوینی»می‌گوید؛ *الحسین بن أحمد بن عامر الأشعری(ج 2،ص 265)؛ «ذکره علی بن الحکم فی شیوخ الشیعه و قال کان من شیوخ أبی جعفر الکلینی صاحب کتاب الکافیو صنف الحسین کتاب طب أهل البیت و هو من خیر الکتب المصنفه فی هذا الفن روی عن عمهعبد الله بن عامر و غیره. 2)شاهد دیگر،کلامی است که ابن حجر از علی بن الحکم از الحسن بن محبوب نقل می‌کند؛«الحارثبن محمد بن النعمان أبو محمد بن أبی جعفر البجلی الکوفی؛قال علی بن الحکم کان أحد أئمة الحدیث فی معرفةحدیث أهل البیت قال و قال الحسن بن محبوب لقد رأیته حضر حلة محمد بن الحسن صاحب الرأی فما تکلمحتی استأذنه فلما قام الحارث قال أی رجل لو لا یعنی الرفض قال و کان أفرض الناس عالما بالشعر کثیر الروایة. 2)حسان بن ابی عیسی الصیقلی؛نامی از وی در کتب رجالی نیامده است؛اما علی بن الحکم درباره-اش می‌گوید:"روی عنه الحسن بن علی بن یقطین حدیثا کثیرا"هم‌چنین در وسائل الشیعه روایتیآمده است که ظاهرا از وی می‌باشد؛«فی کتاب طب الائمۀ عن أبی عبد الله الخواتیمی عن ابن یقطینعن حسان الصیقل عن أبی بصیر قال شکا رجل إلی أبی عبد الله الصادق وجع السرۀ فقال له.... )الحسن بن عباس جریر العامری الحریشی الرازی روی عن أبی جعفر الباقر و عنه أبوعبد الله الرقی و أحمد بن إسحاق بن سعد و سهل بن زیاد و محمد بن عیسی الأشعری ذکره ابن النجاشی فی مصنفی الامامیۀ و قال هو ضعیف جدا له کتاب فی فضل{/«انا أنزلناه فی لیلۀ القدر»/} و هو ردی الحدیث مضطرب الألفاظ لا یوثق به و قال علی بن الحکمضعیف لا یوثق بحدیثه و قیل إنه کان یضع الحدیث."

کلیدواژه‌های مقاله :علی بن الحکم ذکره علی بن الحکم، حلب، رجال، ابن‌حجر، کتاب، حدیث، محمد بن أبی جعفر، رجال علی بن الحکم، بن أحمد،