عنوان مجله : ماهنامه معرفت
دوره انتشار : ماهنامه
هیئت تحریریه : حجت الاسلام محمود رجبي، حجت الاسلام دكترمحمد رضا جباري، حجت الاسلام دكتر محمد ناصر سقاي بي ريا، دكتر محسن جوادى، دكتر محمد كريم خداپناهي، حجت الاسلام دكتر حميد پارسا نيا، دكتر منوچهر محمدي، دكتر رحمت الله خالقي، دكتر عباسعلى شاملى، حجت الاسلام دكتر علي مصباح، حجت الاسلام دكتر مرتضي آقا تهراني، حجت الاسلام دكتر ابوالفضل ساجدى، حجت الاسلام دكتر محمد علي شمالي، دكتر علي رضائيان، دكتر عباسعلي كدخدايي، دكتر محسن خندان الويري
کد ISSN : 1023-6015
آدرس : قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، طبقه چهارم
صندوق پستی : قم، 186-37165
تلفن : 32113468 (025)
دورنگار : 32934483 (025)
امور مشترکان : 32113474 (025)
پست الکترونیک : marifat@qabas.net
آدرس اینترنتی : http://marifat.nashriyat.ir/
امتیاز : علمي - ترويجي

ماهنامه معرفت

معرفت حاصل تلاش‌هاي علمي استادان، دانش‌پژوهان و محققان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و ديگر انديشمندان اهل‌قلم از عرصه علم و فرهنگ در حوزه و دانشگاه است و اينك پس از بيست سال تلاش مستمر، افتخار دارد تا ۱۶۵ شـماره خـود را به همراه سه پيش‌شماره به اهل معرفت تقديم كند. اين نشريه، كه تجلي فعاليت‌ها و آثار علمي فرهنگي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) است،‌ تحت اشراف و نظارت حضرت آيت‌الله علامه مصباح (زيدعزه) گام به عرصه فعاليت نهاده و اكنون جايگاه بايسته خود را در مراكز علمي ـ دانشگاهي يافته و به سبب تنوع مطالب، مخاطباني با علايق و گرايش‌ها و مطالبات گوناگون دارد.