شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : علی یاسینی
پديدآورنده : مرضیه عبدی
پديدآورنده : محمد تابان

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 55-75

چکیده :

مقالۀ حاضر با هدف، شناسایی و تعیین مؤلفه ­های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه­ های نهج ­البلاغه انجام‌شده است تا بتوان گامی را هر چند کوچک در جهت شناخت هر چه بیشتر تفکرات استراتژیک امام علی(ع) برداشت. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و انجام مطالعات کتابخانه­ ای، پس از جمع‌آوری اطلاعات، مؤلفه‌های تفکر استراتژیک براساس خطبه­ ها، نامه­ ها و حکمت­ های نهج‌البلاغه در قالب 36 مفهوم با روش تحلیل محتوا تلخیصی استخراج شد که روایی و پایایی آن براساس نظر خبرگان حوزۀ تفکر استراتژیک سنجیده شد. پس از طی مراحل تحقیق، مؤلفه­ های تفکر استراتژیک در قالب شش تم اصلی با نام­ های بصیرت فردی، تفکر استنباطی، آموزش و یادگیری، قطعیت، وسعت دید و مهارت­ های اجتماعی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که یک متفکر استراتژیک باید توانایی­ ها و قابلیت­ های خود را شناسایی و آن‌ها را برای به فعلیت رساندن کشف نماید و همچنین از وسعت دید و مهارت­ های اجتماعی بالایی نیز برخوردار باشد تا بتواند یک استراتژیست موفق به‌حساب بیاید و انتظار می ­رود یک متفکر استراتژیست از مؤلفه­ هایی مانند بصیرت و فهم، دوراندیشی و آینده‌نگری، حقیقت‌جویی، پرسشگری، زمان­شناسی، یادگیری از تجربیات، شجاعت، اعتماد به‌نفس، عدالت و انصاف و ... برخوردار باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :تفکر استراتژیک؛ آموزه‌های نهج‌البلاغه؛ تحلیل محتوا تلخیصی