تاريخ : یکشنبه 1396/9/5
کد خبر: 61723

«فقه الحدیث(۱)» روانه بازار کتاب شد.

جدیدترین اثر عبدالهادی مسعودی با عنوان «فقه الحدیث(۱)» روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی، قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث و نویسنده این کتاب، تلاش کرده تا مباحث نظری را با نمونه‌های متعدد در هم آمیزد و هر درس را با پرسش و پژوهش‌های متناسب، قرین کند.

در این کتاب علاوه بر مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» دو گام فهم «مفردات» و فهم «ترکیبات» از هشت گام فهم «متن» و «مقصود» حدیث تبیین  شده است.

عناوین دروس کتاب عبارت است از: درس یکم: مباحث مقدماتی، درس دوم: مبانی فقه الحدیث، درس سوم: فواید و کارکردهای فقه الحدیث، درس چهارم: پیدایش و گسترس فقه الحدیث، درس پنجم: رکود و شکوفایی، درس ششم: اوج استمرار، درس هفتم: سیر اجمالی فهم حدیث، درس هشتم: پیش نیازهای فهم حدیث، درس نهم: واژه‌شناسی؛ شیوه، درس دهم: واژه‌شناسی؛ لغت نامه‌ها، درس یازدهم؛ واژه‌شناسی، غریب الحدیث‌ها، درس دوازدهم: واژه‌شناسی، مترادف‌ها و متضادها، درس سیزدهم: اصطلاح‌شناسی، درس چهاردهم: کاربست شیوه واژه‌شناسی و درس پانزدهم: ساختارشناسی.

چاپ اول کتاب «فقه الحدیث(۱)»در  ۲۰۰ صفحه، جلد نرم و بهای ۸۰۰۰ هزار تومان توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

در بخش مقدمه این کتاب آمده است:

فهم و عمل به حدیث در کنار درک و عمل به قرآن کریم، نیاز همیشگی زندگی دینی و شرط ره جویی به مسیر سعادت است. تلاش عالمان دینی برای رسیدن به معرفت حقیقی و دستیابی به پیام های قرآن و حدیث نیز در همین راستا به ثمر نشسته است. فهم حدیث در حوزه های دینی و علمی سابقه ای دیرینه دارد، این فهم از یک سو بر خواندن مکرر و مستمر متون روایی تکیه دارد و از سوی دیگر، دارای روش هایی برای قاعده مند کردن این تلاش است.

کوششی که در کتاب حاضر به انجام رسیده، تدوینی نو از بخش نخست کتاب روش فهم حدیث و گامی کوچک برای آگاهی از شیوه متن فهم است، در این نوشته مسیر فهم حدیث، به دو بخش اصلی «فهم متن» و «فهم مقصود» تقسیم شده است. مراحل فهم متن در همین کتاب تبیین می شود، ولی مراحل فهم مقصود به درس های بعدی فقه الحدیث واگذار شده است.

این کتاب نخستین حلقه از چهار حلقهی درسی فقه الحدیث در طرح تجمیع و بازنگری رشته های علوم قرآن و حدیث است که مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آن را با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث فراهم آورده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :