تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 619
تدوين « فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى » در قم

تدوين « فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى » در قم

راوى : فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى توسط 40 تن از فضلاى حوزه علميه و پژوهشگران مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى ، وابسته به معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم تدوين مى شود.

تدوين « فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى » در قم

راوى : فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى توسط 40 تن از فضلاى حوزه علميه و پژوهشگران مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى ، وابسته به معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم تدوين مى شود.

بنا به گفته مدير مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى ، اين فرهنگ نامه مشتمل بر 9 شاخه علوم اسلامى :

علوم قرآنى، علوم حديث ، اصول فقه، کلام اسلامى، فلسفه اسلامى،  منطق، اخلاق اسلامى، فقه اسلامى و مدارک اسلامى است.


بر اساس گزارش سايت شبستان ، محمدهادى يعقوب نژاد با اشاره به ويژگى هاى اين فرهنگ نامه اظهار داشت :

اين فرهنگ نامه کاملا تخصصى وداراى ريز موضوع است ضمن آنکه مستندات توضيحات مفهومى -واژگانى در آن به گونه اى ذکر شده که خواننده مي تواند با رجوع به اين منابع ، اطلاعات افزوده اى را به دست آورد. همچنين از طريق نرم افزار اصطلاح نامه جامع علوم اسلامى نيز دسترسى به اين فرهنگ نامه به صورت ديجيتالى امکان پذير خواهد بود.

وى در ادامه از به اتمام رسيدن کار تاليف شاخه هاى فرهنگ علوم قرآنى و اصول فقه تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: فرهنگ نامه علوم قرآنى تقريبا شامل يک هزار صفحه و فرهنگ نامه اصول فقه نيز در حدود يك هزار و چهارصد صفحه است و هر يک از اين فرهنگ نامه ها در دو جلد منتشر مى شوند.

وى افزود: تاليف و تدوين مجموعه فرهنگ نامه جامع علوم اسلامي تحت نظارت شوراى علمى مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى انجام مي گيرد. اعضاى اين شورا را حجج اسلام آقايان : فاضل گلپايگانى، احمد مبلغى، مهدى نجيبى، حسين حسن زاده و محمد هادى يعقوب نژاد و برخى ديگر از محققان تشکيل مى دهند.


مدير مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى يادآور شد که براى تدوين فرهنگ نامه جامع علوم اسلامى در هر يک از شاخه ها، از منابع اصلى استفاده مى شود.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :