سه شنبه 1396/7/11
مدت: 27 دقیقه

بشارتبررسی مباحث مهدویت ()

سیره حکومتی مهدوی ـ پایان دادن به دولت ابلیس

  • تبیین کلیه معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان
  • رفع پاره‌ای از شبهات مرتبط با حوزه مهدویت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف اصلی منتظران در عصر غیبت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات مربوط به مدعیان و عرفان‌های دروغین
  • معرفی بیشتر «دانشنامه امام مهدی«عج»» برای استفاده عموم

  • سیره حکومتی مهدوی ـ پایان دادن به دولت ابلیس (دانلود)