سه شنبه 1396/8/2
مدت: 24 دقیقه

بشارتبررسی مباحث مهدویت ()

کمال برادری و اخوت در حکومت مهدوی

  • تبیین کلیه معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان
  • رفع پاره‌ای از شبهات مرتبط با حوزه مهدویت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف اصلی منتظران در عصر غیبت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات مربوط به مدعیان و عرفان‌های دروغین
  • معرفی بیشتر «دانشنامه امام مهدی«عج»» برای استفاده عموم

  • کمال برادری و اخوت در حکومت مهدوی (دانلود)