تاريخ : چهارشنبه 1396/9/29
کد خبر: 62036

کتاب «فقه الحدیث(۱)» منتشر شد

کتاب «فقه الحدیث(۱)» نوشته عبدالهادی مسعودی، مبانی و روش فهم حدیث و پیش‌نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» را ارائه می‌دهد.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا مباحث نظری را با نمونه‌های متعدد در هم آمیزد و هر درس را با پرسش و پژوهش های متناسب، قرین سازد.

در این کتاب علاوه بر مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» دو گام فهم «مفردات» و فهم «ترکیبات» از هشت گام فهم «متن» و «مقصود» حدیث تبیین می‌کند.

این کتاب نخستین حلقه از چهار حلقه درسی فقه الحدیث است که در رشته جدید و بازنگری شده علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های کشور تدریس می شود.

مطالب کتاب، مطابق با سرفصل مصوب مرکز هماهنگی و توسعه آموزش عالی قرآنی، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

عناوین دروس کتاب عبارت است از» درس یکم: مباحث مقدماتی، درس دوم: مبانی فقه الحدیث، درس سوم: فواید و کارکردهای فقه الحدیث، درس چهارم:پیدایش و گسترس فقه الحدیث، درس پنجم: رکود و شکوفایی، درس ششم: اوج استمرار، درس هفتم :سیر اجمالی فهم حدیث، درس هشتم: پیش‌نیازهای فهم حدیث، درس نهم: واژه شناسی؛ شیوه ، درس دهم: واژه‌شناسی؛ لغت‌نامه‌ها، درس یازدهم؛ واژه‌شناسی، غریب‌الحدیث‌ها، درس دوازدهم: واژه‌شناسی، مترادف‌ها و متضادها، درس سیزدهم: اصطلاح‌شناسی، درس چهاردهم: کاربست شیوه واژه‌شناسی، درس پانزدهم: ساختارشناسی.

چاپ اول کتاب «فقه‌الحدیث(۱)» نوشته حجت‌الاسلام عبدالهادی مسعودی ، ۲۰۰ صفحه جلد نرم و بهای ۸۰۰۰ هزار تومان توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :