مدت: 30 دقیقه

جلسات حدیث‌خوانی

11 ـ معنی «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ ...»

✅معنی «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ ...»
✅ نحوه استفاده صحیح از عبارت «لاسیّما»

  • 11 ـ معنی «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ ...» (دانلود)