کلیپ قرآنی ـ حدیثی: همه سوزن‌ها و جوالدوزها برای دیگران؟

قرآن کریم:

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم؛

آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید.

سوره بقره، آیه 44

همه سوزن‌ها و جوالدوزها برای دیگران؟
01:59
  • همه سوزن‌ها و جوالدوزها برای دیگران؟ (دانلود)