بهشت زیر سایه ی شمشیرها

پرسش :

این حدیث را توضیح دهید: «الجَنَّةُ تَحتَ ظِلال السُّيُوف؛ بهشت زیر سایه ی شمشیرها است» (کنز العمّال، حدیث 10482؛ میزان الحکمه، ج 2، ص 284)پاسخ :

یکی از ارکان اسلام جهاد با کسانی است که برای مسلمانان ایجاد مزاحمت می کنند. نظر به دشواری جنگ و جهاد پاداش فراوان برای آن در نظر گرفته شده است.

از حدیث فوق به دست نمی آید که تنها راه رسیدن به بهشت، جنگ و جهاد است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :