دوشنبه 1396/7/3
مدت: 6 دقیقه
منبع: حدیث نت

حکمت‌های جاودان (3)شرح مختصر حکمت‌های نهج البلاغهحکمت‌های جاودان (3)

شرح حکمت 478 نهج‌البلاغه ـ اهمیت نشر علم

امام على عليه السّلام می فرماید:

مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا؛

خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند.

نهج البلاغه، حکمت ۴۷۸

  • 3 ـ شرح حکمت 478 نهج‌البلاغه ـ اهمیت نشر علم (دانلود)