بررسی ابعاد شخصیت حضرت عباس(ع) در شعر معاصر عربی

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : حیدر محلاتی

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 119-138

چکیده :

حضرت عباس علیه السلام فرزند برومند امام علی علیه السلام و پرچمدار جبهه حق، در واقعه کربلا است. رشادتها و رفتارهای مثال زدنی ایشان در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام در برابر ستم و استبداد امویّان آثار فراوانی داشت که از زمان و مکان واقعه طف فراتر رفته است. بسیاری از این ابعاد شخصیتی و خصلت های والای انسانی در شعر عربی انعکاس داشته و موردتوجه شاعران در قرون متمادی بوده است. شعر معاصر عربی در راستای شعر پیشینیان نسبت به این ابعاد اخلاقی اهتمام ورزیده و به وفور بدان پرداخته است. نگارنده این مقاله سعی دارد جنبه های مختلف شخصیت حضرت عباس علیه السلام را که بیشتر مورد توجه شاعران معاصر عربی بوده، بررسی و استخراج نموده و میزان تاثیر این خصال نیک را در این عرصه بیان نماید. شاعران معاصر ضمن بهادادن به تمامی خصلت های انسانی حضرت عباس علیه السلام ایشان را برای نسل های کنونی و آینده بهترین الگو و شایسته ترین مثال دانستند.

کلیدواژه‌های مقاله :کربلا ،نهضت عاشورا ،شعر معاصر عربی ،حضرت عباس علیه السلام ،مرثیه سرایی