جلوه های مؤاسات در سیره ی علمدار کربلا

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محسن احتشامی نیا

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 139-160

چکیده :

یکی از جلوه های باشکوه واقعه کربلا مواسات است و حضرت عباس علیه السلام یکی از قهرمانان مزیّن به این خصلت اخلاقی بوده است، طبق احادیث و روایات مواسات آثار وجودی متعددی همچون جلب رحمت و محبت نزد خدا و خلق خدا، تایید شیعه بودن و برکت و فزونی رزق را به دنبال دارد و در بعضی از روایات بالاترین و دشوارترین عمل و هم ردیف نماز و روزه و زکات قرار گرفته است. مواسات نشانه یک جامعه آرمانی و ایمانی نیز هست که الگوی عملی آن در رفتار بزرگان دین تجلی نموده است، تا جایی که معصومین این ویژگی را در دعاهای خود از خدا طلب کرده اند؛ به جرات می توان گفت نقطه اعلی و اتم ایثار و مواسات در سراسر مراحل زندگی و حتی شهادت حضرت عباس علیه السلام نمایان است و جلوه های آن در همه ابعاد طیبه اش، اعم از مواسات قلبی، زبانی و عملی در سیره ایشان مشاهده می گردد. این مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی و براساس استنتاج از آیات و روایات و منابع تاریخی به اثبات مطلب فوق پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :کربلا، مواسات، عباس بن علی علیه السلام