تحلیل مراسم و آیین سوگواری حضرت ابوالفضل العباس(ع) در هندوستان

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : فرزانه اعظم لطفی

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 161-172

چکیده :

عباس بن علی علیه السلام از قهرمانان ماندگار و شخصیت های بی نظیر کربلاست. عباس علیه السلام را مدرسه جوانمردی و برادری و وفا معرفی می کنند، شخصیت وی چنان است که ورای گرایش های دینی مورد توجه افراد از ادیان و مذاهب مختلف قرار گرفته و از جایگاه خاصی در میان شیعیان و اهل تسنن و غیرمسلمانان هندوستان برخودار است. فضایل اخلاقی عباس علیه السلام چون کرم و بخشش، عزت، برادری و جوانمردی زبانزد خاص و عام درمیان مسلمانان هند است. یاد و خاطره اسوه ایثار در فرهنگ مردم هندوستان در قالبب سرودن مرثیه و انجام مراسم و مناسک ویژه در هندوستان، تاکنون با شور و سوز خاصی انجام می شود، این پژوهش به بخشی از روایت این فرهنگ می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :علم حضرت عباس علیه السلام در هند، روزه حضرت عباس، کربلای هند