ابعاد تربیت فرزند در احادیث معصومان «علیهم‌السّلام»

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : سید ابوالقاسم حسینی زیدی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 99-123

چکیده :

فرزند در اسلام به عنوان نور چشم، باقیاتُ الصالحات زندگی و ثمره جامعه اسلامی، اهمیت و جایگاه والایی دارد. در احادیث رضوی، تربیت صحیح همراه با روش مناسب حق فرزندان، دانسته شده است. هدف اصلي پژوهش پیش رو پاسخ به اين سوال است که سبک تربیت رضوی چیست و چه راهکاری برای تربیت بهتر در آموزه های وحیانی ارائه شده است؟ این پژوهش با مراجعه مستقیم به اسناد اصیل و باقدمت حدیثی، به ویژه روایات امام رضاعلیه السلام به کنکاش موضوع پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تربیت فرزند ابعاد و ساحات مختلفی دارد و هر بعد، ناظر به یکی از نیازهای فرزند در ساحت های مختلف انسانی وی، یا مراحل و برهه های مختلف زندگی اوست. از این روی، در فرایند تربیت، باید تمامی ابعاد روحی، جسمی و روانی فرزند مورد توجه قرار گیرد. براساس آموزه های رضوی، پرداختن به موضوع تربیت با در نظر گرفتن بهداشت روانی طرفین، امکان پذیر است. تدریجی بودن تربیت، توجه به ظرفیت مخاطب، تکریم و ملاطفت، پرهیز از عصبانیت، ترک تعارضات کلامی و نصیحت زیاد و.... از جمله شاخصه های تربیت هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت، رضوی، ساحت ها، بهداشت روانی