فقط یک نفر

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه بختیاری

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 19-21

چکیده :

همیشه «گفتن»، «شنیدن» و بالاتر از آن «نوشتن»، درباره کسانی که زندگی خوبی داشته اند، مورد توجه بوده است. جالب تر آن که برخی از افراد از حد زندگی شخصی خود - که در زمان و مکان محدود است - ، پا را فراتر میگذارند و میشوند جزئی از تاریخ؛ جزئی جدانشدنی از زندگی مردمان زمین و اجین شده با روح آدمی. این موقع است که راه و منش فکری شان بالاتر از حد و مرزهای زمانی و مکانی است و راه را برای بهتر زندگی کردن هموار میکنند. حضرت محمد پیامبر مهربانی به سر آغاز یک اتفاق خوب بود و سرانجام رسالت مهربانی خداوند بر زمین؛ رسولی که فقط و فقط مهرخاتمیتش بر دلها نقش مهر است و مهربانی.