مادر مهربان همه!

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : معصومه سادات میرغنی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 29-31

چکیده :

«فرهاد، پنج بسته چیپس دارد. آرش دوازده بسته پفک دارد. محمد، هشت تا بطری نوشابه دارد. اکبر سی چهل تا ژله یک نفره دارد. مامانشان بیست تا قاشق و بیست تا بشقاب یکبارمصرف دارد. تازه ده تا لیوان یک بار مصرف هم دارد که داشت یادمان میرفت. بابایشان هم نیم کیلو تخمه و کلی هله هوله دارد. آنها همه با هم برای گردش به
جنگل میروند. حساب کنید آنها موقع برگشتن چه دارند؟ الف) یک شکم پر ب) یک جیب خالی. ج) یک کټه آشغال. د) همه موارد به جز یکیش».

کلیدواژه‌های مقاله :مادر.مهربانی