خانه خدا در کوچه ی مردم

نشریه : سنجه

نویسنده : أصدرها : مجید محبوبی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 14-16

چکیده :

کتاب «خانه خدا در کوچه ماست»، شامل ۲۴ داستان کوتاه کوتاه است که برای گروه سنی کودک نوشته شده است.
این مجموعه را «سید محمد مهاجرانی» به رشته تحریر درآورده و نیز به قلم خانم مینا محبت نیا» شکل تصویر به خود گرفته و از طرف نشر دارالحدیث در ۴۸ صفحه، در یک جلد گالینگور و در قطع خشتی، روانه بازار کتاب شده است.
بی تردید، دهه هفتاد به بعد را باید دورة شکوفایی ادبیات آیینی دانست. در این دوره، اتفاق مبارکی که در عرصه ادبی افتاد،

کلیدواژه‌های مقاله :خدا.مردم