راویان الهی

نشریه : سنجه

نویسنده : أصدرها : زهره سادات میرعارفین

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 17-19

چکیده :

کتاب «نگهبان غار»، قصۂ حیوانات در قرآن کریم است که به قلم احمد شفیق بهجت، نویسنده مصری (۲۰۱۱-۱۹۲۳م/ ۱۴۳۲ ق) تحریر شده است. نوع نگارش اثر در زبان مبدأ نیز چنان بوده که آن را در رده بندی گروه سنی نوجوان قرار داده اند. کتاب، مناسب با سن مخاطب و آراسته به تصاویری از حیوانات است. این مجموعه را مجتبی رحماندوست به نام «نگهبان غار» به فارسی برگرداند و از سال ۱۳۸۷ تا | ۱۳۹۳ پنج بار در انتشارات سوره مهر حوزه| هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران به چاپ رسید. این تعداد چاپ، نشانگر اقبال نوجوانان ایرانی به این کتاب است

کلیدواژه‌های مقاله :راوی-راویان-الهی