نماز شکسته

نشریه : سنجه

نویسنده :

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 34-42

چکیده :

شعر کودک و نوجوان، همزمان با انقلاب اسلامی در ایران، رشد شتابدارش را آغاز کرد.. موضوعات دینی، یکی از اصلی ترین مباحث در شعر کودک پس از انقلاب است. آثار دینی و آیینی، عموما توسط مؤسسات و ناشران دینی، تهیه و تولید میشوند. چرخه تولید کتاب خوب دینی، زمانی کامل میشود که نویسندگان و شاعران حرفهای کودک و نوجوان هم، ضلعی از این جریان باشند. متأسفانه، نگاه سطحی و غیر کارشناسانه در برخی مؤسسات و مراکز نشر، هیچ وقت نتوانسته است شکاف بین نویسندگان حرفهای کودک و مؤسسات دینی را پر کند. این موضوع به «شعر آیینی کودک و نوجوان»، بزرگترین ضربه را زده است.