عنوان مجله : میراث حدیث شیعه
دوره انتشار : گاهنامه
صاحب امتياز : مؤسسه دارالحدیث
مدير اجرايى : مهدی سلیمانی آشتیانی
سردبير : علی صدرایی خویی
آدرس : قم- بلوار ۱۵ خرداد- چهار راه نوبهار- بعد از شهرک جهاد- موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث
صندوق پستی : ۳۷۱۸۵-۴۱۵۶
تلفن : ۰۲۵۳۷۱۷۶۲۸۶
دورنگار : ۰۲۵۳۷۷۸۵۰۵۰
پست الکترونیک : hadith@hadith.net
آدرس اینترنتی : http://www.hadith.net

میراث حدیث شیعه

این مجموعه، سلسه دفترهایی است که به عرضه آثار علمای شیعه در حوزه حدیث، و علوم حدیث نظر دارد. هدف از تدوین و گردآوری چنین مجموعه ای، عرضه میراث حدیث شیعه و تلاش های علمی و گرانقدر عالمان شیعی در دوره های مختلف تاریخ اسلامی است.

در این مجموعه، رساله های مختصر و کوتاه عربی و فارسی که در حجم یک کتاب نیستند، و تا کنون منتشر نشده، یا به شکل مطلوبی در اختیار محققان قرار نگرفته، تصحیح و احیا شده است.

هر یک از این دفترها، دارای پنج بخش است: متون حدیث که نسخه ها و دعاها و مناجات ها، وصایا، و رساله ها و اربعین های حدیثی و کلمات قصار را در برمی گیرد؛ شرح و ترجمه حدیث: رساله هایی که به شرح احادیث اختصاص دارد؛ علوم حدیث: رساله هایی در زمینه رجال، مصطلح الحدیث و غریب الحدیث، شرح حال عالمان علم رجال و درایه؛ اجازات: حاوی آن دسته از اجازه هایی که در میان عالمان شیعی، محدثان و فقها مبادله شده است؛ معرفی نسخه های حدیثی.