عنوان مجله : میراث حدیث شیعه
دوره انتشار : گاهنامه
صاحب امتياز : مؤسسه دارالحدیث
مدير اجرايى : مهدی سلیمانی آشتیانی
سردبير : علی صدرایی خویی
آدرس : قم- بلوار ۱۵ خرداد- چهار راه نوبهار- بعد از شهرک جهاد- موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث
صندوق پستی : ۳۷۱۸۵-۴۱۵۶
تلفن : ۰۲۵۳۷۱۷۶۲۸۶
دورنگار : ۰۲۵۳۷۷۸۵۰۵۰
پست الکترونیک : hadith@hadith.net
آدرس اینترنتی : http://www.hadith.net

میراث حدیث شیعه

این نشریه وابسته به موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث است.