عنوان مجله : علوم الحدیث
دوره انتشار : فصلنامه
آدرس : تهران، شهر ری، جنب آستان مقدسه حضرت عبدالعظیم حسنی ع، دانشکده علوم حدیث
تلفن : 5659524-6-021
دورنگار : 5659385-021

علوم الحدیث

فصلنامه علوم الحدیث به زبان عربی و با موضوع علم حدیث می باشد.