واکاوی روایت ‌«لم‌‌ یکذب ابراهیم قط إلا ثلاث ‌مرات...» در جوامع روایی اهل‌ ‌سنت

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب

سال نهم / شماره پیاپی 17 / صفحه 263-292

چکیده :

روایت‏ «لم‏‏ یکذب ابراهیم قط إلا ‏ثلاث‏ مرات...» روایت مشهوری ‏است که در بسیاری از جوامع روایی و تفسیری‏ اهل‏ ‏سنت از ابوهریره از رسول‏ خدا(ص) نقل‏‏ شده ‏است که ظاهر آن بر دروغ‌گفتن حضرت‏ ابراهیم(ع) در سه نوبت دلالت دارد. ازاین‌رو، برخی از مفسران به ظاهر حدیث اعتماد نموده، برخی ‏دیگر ظاهر را رها کرده و به تأویل روی ‏آورده ‏اند و برخی نیز بر عدم ‏‏اعتبار و بی‏ پایه ‏بودن‏‏ آن تأکید کرده ‏اند. این در حالی است که تفرد ‏ابوهریره در نقل این روایت و اضطراب در سند و متن، پدیدۀ نقل به معنا، امکان تفسیر و تأویل ‏‏‏‏دیگر از روایت و وجود داستان دروغ سوم(دربارۀ ساره) در تورات ‏تحریف‌شده، عواملی هستند که ‏احتمال موضوع ‏بودن‏‏ و اسرائیلی‏ بودن‏‏ آن را در میان می‌افکنند.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت‌ ابراهیم، عصمت انبیا، شبهات عصمت، روایات اسرائیلیات، نقد سند و نقد متن حدیث.