دوشنبه 1396/8/15
مدت: 6 دقیقه
منبع: حدیث نت

حکمت‌های جاودان (45)شرح مختصر حکمت‌های نهج البلاغهحکمت‌های جاودان (45)

شرح حکمت 434 نهج‌البلاغه ـ آزمودن دوست

امام على عليه السّلام می‌فرماید:

اُخْبُرْ تَقْلِهِ؛

بيآزماى تا دشمن شوى.

نهج البلاغه، حکمت ۴۳۴


سید رضی گوید:

عده اى از مردم اين سخن را از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله روايت می‌كنند. آنچه مؤيّد اين معناست كه اين جمله از سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام است، اين است كه ثعلب گويد: ابن اعرابى براى ما روايت نمود كه مأمون گفت: اگر نه اين بود كه على فرمود: «بيازماى تا دشمن شوى» من مى گفتم: اِقْلِهِ تَخْبُرْ: دشمن بدار تا بيازمايى.

  • شرح حکمت 434 نهج‌البلاغه ـ آزمودن دوست (دانلود)