دوشنبه 1396/11/23
مدت: 7 دقیقه
منبع: حدیث نت

حکمت‌های جاودان (53)شرح مختصر حکمت‌های نهج البلاغهحکمت‌های جاودان (53)

شرح حکمت 427 نهج‌البلاغه - شکایت کردن

امام على عليه السّلام می‌فرماید:

مَنْ شَكَا الْحاجَةَ اِلی مُؤْمِن فَكَاَنَّهُ شَكاها اِلَی اللّهِ، وَ مَنْ شَكاها اِلی كافِر فَكاَنَّما شَكَا اللّهَ؛

كسی كه شكوه از حاجت را نزد مؤمن برد انگار نزد خدا برده، و هركه شكايت به كافر نمايد چنان است كه از خدا شكايت كرده.

نهج البلاغه، حکمت ۴۲۷

  • حکمت 427 (دانلود)