سه شنبه 1396/10/19
مدت: 22 دقیقه

بشارتبررسی مباحث مهدویت ()

سیاستهای اقتصادی در حکومت مهدوی ـ فقرزدایی و رفاه عمومی

  • تبیین کلیه معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان
  • رفع پاره‌ای از شبهات مرتبط با حوزه مهدویت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف اصلی منتظران در عصر غیبت
  • آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات مربوط به مدعیان و عرفان‌های دروغین
  • معرفی بیشتر «دانشنامه امام مهدی«عج»» برای استفاده عموم

  • سیاستهای اقتصادی حکومت مهدوی ـ فقرزدایی و رفاه عمو (دانلود)