شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
پديدآورنده : حمید حسین نژاد محمدآبادی
پديدآورنده : محمد علی رضایی اصفهانی
پديدآورنده : رضا حق پناه

سال پنجم / شماره پیاپی 18 / صفحه 179-215

چکیده :

یکی از مقوله‌های مهم در زندگی و روابط اجتماعی انسان‌ها، چگونگی تنظیم رفتارهای مبتنی بر تحکیم در حوزة قدرت سیاسی و اصول و ضوابط حاکم بر این روابط به‌ویژه در حوزه آمریت است. دین اسلام به‌عنوان آخرین آیین الهی و پیامبر اسلام(ص) به‌عنوان رسول خاتم و اهل بیت او به‌عنوان رهبران الهی در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی، جایگاه رفیعی را برای اخلاق قائل شده و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) نیز با ضمیمه کردن دو مقوله مهم از حیات اجتماعی یعنی اخلاق و سیاست، در طول حیات طیبه خویش و به‌ویژه در دوران ولایتعهدی تصویر روشنی از ضرورت به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر اخلاق در حوزه سیاست نشان داده‌اند. هدف این مقاله بررسی اخلاق محوری در حوزه سیاست طبق بیان و سیره امام‌رضا(ع) است و سعی کرده مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های این نگرش را از دیدگاه آن حضرت مورد مداقة اجمالی قرار دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :اخلاق؛ سیاست؛ حدیث؛ امام‌رضا(ع)