تفاوت های آموزه های حدیثی امام رضا (علیه السلام) در مدینه و مرو

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : منصوره منصوری گندمانی

سال هشتم / شماره پیاپی 16 / صفحه 113-136

چکیده :

دوره امامت امام رضا(ع) 20 سال به طول انجامید. امام(ع)، ده سال از مدت یادشده را در زمان حکومت هارون، در مدینه سپرى کرده است. و حدود سه سال آخر عمر ایشان نیز در مرو و در دستگاه خلافت مأمون سپری شد. آموزه‌های حدیثی ایشان در مدینه، بیشتر حول محور احکام، آموزه‌های اخلاقی و عقاید بود. امام بر اساس محیط جامعه، به تصحیح عقاید شیعیان و تکفیر غلات پرداختند و مباحثشان بیشتر نقلی و در برخی موارد، قرآنی و یا عقلی بود. ایشان در مدینه با توجه به شرایطی که مأمون برای مناظره و کاستن از مقام علمی امام ایجاد می‌کرد و نیز مناظره با اهل کتاب و فرقه‌های مختلف اسلامی، مباحث بسیار گسترده و عمیقی حول محور عقاید و مخصوصاً امامت، با رویکرد قویِ قرآنی و عقلی مطرح ساخت و در نشرحقانیت اسلام و نیز تشیع تلاش فراوانی مبذول داشت.

کلیدواژه‌های مقاله :روایت؛ توحید؛ امامت؛ عصمت