تاريخ : دوشنبه 1396/12/14
کد خبر: 63321
نادیده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا رفتار کفر نعمت است

نادیده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا رفتار کفر نعمت است

آیت الله محمدی ری شهری در جلسه هفتگی تفسیر، در تفسیر آیه ششم از سورۀ مبارکه بقره گفت: کفر نکوهیده چند نوع دارد، کفر جحودی که آن نیز دو گونه است، کفر علمی و کفر جهلی و نیز کفر نعمت که « نادیده گرفتن نیکی دیگران با گفتار یا رفتار » معنا می شود.

به گزارش روابط عمومی آستان مقدّسحضرت عبدالعظیم حسنی(ع)،آیت الله محمدی ری شهریبیان کرد:  در بیان نمونه ای از کفر نعمت با استناد به آیه ۴۰  از سوره مبارکه نمل اظهار داشت: این آیه شریفه مربوط به داستان حضرت سلیمان و بلقیس و درخصوص آن هنگام است که توسط یکی از یاران حضرت سلیمان، تخت پادشاهی بلقیس به چشم برهم زدنی نزد حضرت سلیمان حاضر شد و او این توانایی را فضلی از سوی پروردگار برای آزمایش او دانست که آیا موجب شکر یا کفران نعمت می شود، از این رو در این آیه « کفر » به معنای نادیده گرفتن نعمت آمده است.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث بیان با استناد به آیه ۷ سوره ابراهیم گفت: در این آیه شریفه نیز « کفر » به معنای نادیده گرفتن نعمت آمنده است و تاکید شده است که شکر نعمت موجب ازدیاد  نعمت خواهد شد و کفران نعمت عذاب الهی را در پی خواهد داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری، با استناد به روایات اسلامی گفت:  دستور دین است که اگر کسی به شما نیکی نمود شما پاسخ آن را با نیکی بالاتری بدهید و نیز حتی اگر کسی به انسان بدی نموده با او را با نیکی پاسخ بدهیم.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث همچنین در ادامه گفت: اگر کسی به انسان نیکی نمود و انسان در مقابل به او بدی نمود بالاترین مصادیق « کفر نعمت» بشمار می رود .

آیت الله محمدی ری شهری بیان کرد: یکی از نصایح امیرالمومنین (ع) به امام حسن (ع) این است که انسان های پست نعمت ها را ناسپاسی می کنند.

جلسات تفسیر قرآن آیت الله محمدی ری شهری هر هفته یکشنبه شب‌ها بعد از اقامه نماز عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می‌گردد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :