اهمیت تقوا در قبولی اعمال

امام سجاد علیه السلام :

لايَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوى وَكَيْفَ يَقـِلُّ مايُتقَبَّلُ؛

كارى كه با تقوا همراه باشد اندک نيست، چگونه آنچه مقبول خـدا قرار گرفته، انـدک محسـوب شـود.

ميزان الحكمه: ج13، ص385

اهمیت تقوا در قبولی اعمال
  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت
  • شماره تماس:
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت