جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرۀ رسول الله

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد هادی مفتح

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 145-155

چکیده :

قانون‌گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه‌گر است. روایت مشهوری از طرق خاصّه و عامّه نقل شده که اشاره به واقعه‌ای ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در مدینه النبی دارد و رسول‌الله در آن واقعه، ضمن ممانعت از انتقام‌گیری فردی، بر التزام شهروندان جامعه اسلامی نسبت به رعایت قوانین تأکید ورزیده‌اند. فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن‌ها را بر معنایی جز این حمل کرده‌اند، به نظری رسیده‌اند که زیبایی قانون‌محوری حکومت نبوی را بی-فروغ نموده است. در این مقاله، با مناقشه در این نحوه جمع حدیثی، شیوه‌ای در جمع این روایت پیشنهاد شده که روح قانون‌گرایی سیرۀ رسول‌الله روشن سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :سیره پیامبر(ص)، جمع احادیث، قانون‌گرایی، حد زنا، قصاص، فقه سیاسی