سبک‌شناسی لایه‌ای در «خطبه 27» نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سمیرا فراهانی
پديدآورنده : حسن مقیاسی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 39-62

چکیده :

سبک­ شناسی علم مطالعه ­ی رفتارهای زبانی افراد است. سخنگویان زبان بنابر موقعیت­ های مختلف زمانی، مکانی، سن، جنسیت و... گونه ­های مختلفی از گفتار و یا نوشتار را به‌کار می ­برند. یک متن ادبی، سبک و ساختاری متفاوت از سبکِ یک متن عادی و یا علمی دارد. سبک­شناسی لایه­ ای با رویکرد تحلیل ادبی، متن را در پنج لایه­ ی آوایی، بلاغی، نحوی، واژگانی و ایدئولوژیک بررسی می ­کند و پس از تبیین هر یک از این عناصر پنج­گانه در یک اثر ادبی، بر آن است تا ویژگی­ ها و مشخصه ­های خاص اثر را که بستر مناسبی برای بیان اندیشه ­ها، افکار و احساسات درونی مؤلف و نیز زمینه ­ساز سبک شخصی وی است به نمایش گذارد.
خطبه‌ی 27 نهج ­البلاغه (خطبه جهاد) یکی از شیواترین و رساترین خطبه­ های امام علی(ع) است که حضرت در آن پس از بیان ارزش جهاد، علل شکست کوفیان در برابر سپاه دشمن را یادآور شده و از ضعف و سستی آنان در رویارویی با دشمن شکوه سر می ­دهد. نوع سخنان علی(ع) در نهج ­البلاغه و ویژگی­ های منحصر به فرد ایشان در بیان خطبه­‌ی جهاد به گونه‌ای است که به‌صورت کلام حضرت مؤلفه­ های خاصی بخشیده که در سایر متون ادبی کمتر به‌چشم می­ خورد. آن‌چه در این مقاله بدان پرداخته می ­شود، بررسی خطبه­ ی یاد شده از منظر سبک‌شناسی لایه­ ای و تبیین مؤلفه ­های سبکی علی(ع)، شناخت افکار، اندیشه‌ها و پس‌زمینه‌های فکری امام(ع) در ایراد خطبه جهاد است.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ سبک‌شناسی لایه‌ای؛ لایه آوایی؛ لایه بلاغی؛ لایه نحوی؛ لایه واژگانی؛ لایه ایدئولوژیک