اصول اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : محمد مولایی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 85-101

چکیده :

در نگرش اسلامی سعی شده است که با ترویج اخلاق تجاری، تجارت از شکل نوعی بازی برد- باخت در اقتصاد سودگرانه، به یک بازی برد- برد تبدیل گردد. این منطق دینی با وارد کردن معنویات به همراه کسب سود در تجارت به‌عنوان بخشی از مطلوبیت یک فرد مسلمان امکان­پذیر است. در این مقاله سعی شده است با روش اسنادی- تحلیلی، پس از تبیین اصول اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار از نظر اندیشمندان، دیدگاه امام علی(ع) در رابطه با اخلاق تجاری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدیهی است که آشنایی و نهادینه کردن فرهنگ اخلاق تجاری اسلام در کسب‌و‌کار از جمله راهکارهای کاهش تخلفات در امور اقتصادی است و سخنان و سیره امام علی(ع) بهترین راهکار برای رعایت اصول اخلاق تجاری در جامعه اسلامی می­ باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه آن حضرت، هدف نهایی از تجارت و کسب‌و‌کار رضایت الهی و رفع نیاز­های ضروری و اساسی جامعه می ­باشد و برخورداری از سود عادلانه در مرحله بعدی اهمیت است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ نهج‌البلاغه؛ اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار؛ اقتصاد اسلامی