عنوان کتاب : تفسیر القرآن بروایة الامام علی بن الحسین السجاد(ع)
پديدآورنده : محمد حسناوی
ناشر : الامانة العامة للعتبة الحسینیة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1438 ق
تعداد صفحه : 595
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تفسیر القرآن بروایة الامام علی بن الحسین السجاد(ع)

احادیث فراوان از اهل بیت(ع) در تفسیر آیات قرآن به ما رسیده است. در گذشته این احادیث میان کتاب ها، پراکنده بود تا اینکه سید هاشم بحرانی در کتاب «البرهان فی تفسیر القرآن» و نیز حویزی در «نور الثقلین فی تفسیر القرآن»، آنها را گردآوری و تفسیر مأثور را تدوین کردند.

اما روایات تفسیری هرامام به صورت جداگانه، در زمان ما صورت گرفته است. یکی از این آثار، کتاب «تفسیر القرآن بروایة الامام علی بن الحسین السجاد(ع)» است با این اقدامات:

  1. تخریج مصادر این احادیث و ارجاع آنها به منابع کهن و نیز اشاره به تفاسیر روایی که این احادیث در آنها آمده.
  2. ذکر حدیث های امام سجاد(ع) در فضیلت قرآن و خواص آن، در مقدمه تفسیر.
  3. بیان احادیثی که آیات قرآن در آنها تضمین شده اند. به عبارت دیگر حدیث هایی که در تفسیر آیه ای خاص هستند بدون صراحت به اینکه در تفسیر فلان آیه است.
  4. بیان آیاتی که امام سجاد(ع) به آنها استشهاد کرده است.
  5. توضیح کلمات دشوار احادیث.
  6. بیان زندگانی بعضی راویان احادیث و اصحاب حضرت.
  7. بیان مطالب به ترتیب سوره های قرآن. به این صورت که نام سوره تیتر شده و ذیل آن، متن کامل آیه یا آیه هایی آمده که امام(ع) در باره ی آن، سخنی گفته و سپس خود حدیث با ذکر سند ذکر شده است.
  8. تعداد احادیث گردآوری شده ۳۹۴ تا است.