تأثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه ی عدل (با استناد به شعر پارسی)

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : معصومه بخشی زاده
پديدآورنده : مصطفی سالاری
پديدآورنده : بهروز رومیانی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 67-84

چکیده :

گرایش ­های مذهبی، تأثیر شگرفی بر متون فرهنگی - ادبی ملت­ ها نهاده و می ­نهد. در محدوده­ ی زبان پارسی نیـز مـی­ توان برخی از این تأثیرات را مشاهده کرد. تغییر گرایش مذهبی ایرانیان، از مذهب تسنن به تشیع، تغییرات عمده ­ای را در متون ادبی بر جای نهاد؛ از جمله سمبل عدل که تا پیش از عهد صفویه به خلیفه ­ی دوم، عمر بن ­خطاب، اختصاص داشت، به علی ­بن­ ابی طالب(ع) منتقل شد.
نهج ­البلاغه، اثر ارزشمند امام علی(ع)، تأثیر عمده ­ای بر این تغییر نگرش داشته است؛ چرا که نمود عدالت آن حضرت را بیش از هر جا می ­توان در این کتاب ملاحظه نمود. برقراری عدل و رعایت انصاف، در تمام ابعاد اندیشه ایشان قابل مشاهده است. حقیقتی که بر انتساب عدل به این امام بزرگوار، صحه می­گذارد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ عمر بن خطاب؛ عدل؛ نهج البلاغه و ادب پارسی