امام علی(ع) و نهج البلاغه از نگاه «ریمون قسیس» شاعر مسیحی معاصر لبنانی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : زهرا افضلی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 87-100

چکیده :

شخصیت ­های بزرگ و جاودان همواره زینت ­بخش صفحات تاریخ و مایه ­ی فخر و مباهات بشریت ­اند. این شخصیت­ ها که زندگی آنان مزین به فضائل و مکارم اخلاقی است، پیوسته در کانون توجه دیگران قرار دارند. شخصیت امام علی(ع) بهترین شاهد برای این مدعاست. تاریخ گواه آن است که این شخصیت یگانه و صاحب همه ­ی کمالات و جامع تمام فضائل، الگو و نمونه ­ی انسان کاملی است، که مایه ­ی اعجاب بسیاری از علما، ادبا، پژوهشگران و بزرگان شیعه و غیرشیعه گشته و آنها را در واکاوی ابعاد وجودی وی و تکریم از شخصیت والای او بر انگیخته است.
ریمون قسیس شاعر مسیحی معاصرلبنانی یکی از محبان و شیفتگان امام علی(ع) است که با سرودن قصیده ­ای بلند درباره ­ی شخصیت وی و اثر ماندگارش نهج ­البلاغه عشق و ارادت خود را نسبت به ایشان ابرازکرده است. او در این قصیده که در کتابی با نام «علی الفارس الفقیه الحکیم» منتشر شده، به توصیف جنبه هایی از ویژگی­ های شخصیتی آن حضرت و گوشه ­هایی از امتیازات و محاسن نهج ­البلاغه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می ­دهد که صفت شجاعت، تقوی، حق­ طلبی، پاکدامنی و جوانمردی بیشتر از دیگر صفات در وجود علی(ع) نظر او را به خود جلب کرده است. همچنین به ­دلیل شاعر بودن ریمون محاسن نهج­ البلاغه از جنبه ­ی ادبی، بیشتر از سایر جنبه­ ها در کانون توجه او قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ نهج البلاغه؛ ریمون قسیس