بررسی تحلیلی مهم ترین اصول اخلاقی حاکم در نظام مالیاتی علوی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا شهاب

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 101-120

چکیده :

نظام مالیاتی از ابعاد مختلف در کانون توجهات صاحب­ نظران اقتصادی بوده است. اصول اخلاقی حاکم بر فرآیندهای مالیاتی به ­منزله روح نظام مالیاتی جهت­ گیری­ های ارزشی و هنجاری این نظام را معین کرده و کیفیت کارکرد و اثرات ناشی از اجرای مالیات­ ها را مشخص می­ نمایند. در این مقاله سعی می­ شود با استفاده از روش اسنادی و توصیفی مهم­ترین اصول اخلاقی حاکم بر نظام مالیاتی براساس اندیشه و سیره عملی حضرت علی(ع) معرفی و تحلیل گردد. مطالعه، دستاوردهای نظری و کاربردی بسیاری در رابطه با فرآیند مالیاتی دارد از جمله: لزوم پایبندی به مقررات و قوانین، توجه به عمران و آبادسازی جامعه و سیاست­ های حمایتی از تولید در طراحی مالیات­ ها، رعایت عدالت منطق ه­ای در مصرف منابع حاصله از جمع ­آوری مالیات­ ها، جلوگیری از تضعیف مالکیت شخصی و شکستن حریم خصوصی مؤدیان در فرآیند مالیات­ ستانی، رفتار به بهترین و صحیح­ترین نحوه­ ی ممکن و با رضایت­ خاطر و رغبت در فرآیند پرداخت مالیات و... در بخش پایانی مقاله نیز توصیه ­های سیاستی متعددی ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :نظام مالیاتی؛ مالیات علوی و اصول اخلاقی