عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی قائمی
پديدآورنده : کامران یزدان بخش
پديدآورنده : طیبه امیریان

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 51-62

چکیده :

نا امیدی یکی از حالات هیجانی منفی در انسان است که عوامل بسیاری از جمله نداشتن سعه ­ی­ صدر، عدم اعتقاد به خدا، وسوسه­ های شیطانی، امیدهای دروغین، شکست­ ها، سوءظن و ... سبب پدید آمدن آن می­ شوند و پیامدهای خطرناک و غیر قابل جبرانی را به ­دنبال دارد. بسیاری از سخنان حکیمانه­ و ارزشمند امام علی(ع) در کتاب نهج‌البلاغه حاوی چگونگی عمل­کرد و ارائه ­ی راه­کار درباره مقابله و کنترل این حالت هیجانی است. همچنین در بردارنده­ ی شیوه ­های چگونگی برانگیختن هیجان های مثبت در انسان­ ها برای درمان و از بیـــن بردن یأس و ناامیــدی است. مهم­ترین راه­کارها و شیوه­ هایی که امام علی(ع) در برانگیختن هیجان­ های مثبت مردم برای درمان نا امیدی به کار برده اند؛ صبر، توکل بر خدا، نماز و نیایش و خوش­بینی است.

کلیدواژه‌های مقاله :آسیب؛ نهج البلاغه؛ اجتماع؛ امام علی(ع)