مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : رقیه صادقی نیری
پديدآورنده : مریم الهیاری نژاد

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 63-74

چکیده :

به جهت اهمیت و ارزش بالای تفکر و اندیشه مثبت بر روی سلامتی و آســایش روح و روان و جامعه، مبحث مثبت ­اندیشی و خوش­بینی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. در این مجال با توشه­ گیری از معارف عمیق امام علی(ع) ابتدا مؤلفه­ های خوش­بینی که شامل توجه انتخابی(توجه مثبت به ابعاد مختلف زندگی انسان مانند توجه مثبت به خدا، جهان، افراد و ...)، مؤلفه ­های مثبت­اندیشی شامل تفسیر منطقی رویدادها (آزمایشی دانستن سختی­ها و حوادث ناگوار، ناپایدار دانستن رویدادهای مثبت و منفی و مؤثر دانستن خدا، خود و دیگران در وقوع حوادث و رویدادها) و انتظار مثبت(باور داشتن به کمک خدا و وقوع رویدادهای خوشایند و عملکرد درست از سوی دیگران وآینده ­ای روشن) می­باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار و نتایج خوش­بینی و مثبت­اندیشی در فرد و جامعه از جمله: دستیابی به آرامش، کاهش ترس، اضطراب، حزن، اندوه و دستیابی به موفقیت و نیز موانع خوش ­بینی و مثبت­ اندیشی، ضرورت اجتناب از سوء ظن، حسد و بخل تبیین گشته و مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :خوش بینی؛ مثبت اندیشی؛ حسن ظن؛ سوءظن؛ آرامش روان