623 - انواع القائات شیطانی (9)

انواع القائات شیطانی (۹)

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي.[۱]

در جلسات گذشته، در تبیین این فراز نورانی اشاره شد که از جمله القائات شیطانی، سوء ظن است، سوء ظن به خدا و به مؤمنان؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که سوء ظن، همیشه شیطانی و بد نیست، در برخی موارد، سوء ظن خوب است. یکی از آن موارد سوء ظن به دشمن است. در فرازی از نامه امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) به مالک اشتر، پس از آنکه حضرت در باره شرایط و فواید صلح با دشمن می‌فرماید:

لكِنِ الحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِن‌ عَدُوِّكَ‌ بَعدَ صُلحِهِ، فَإِنَّ العَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، فَخُذ بِالحَزمِ، و اتَّهِم في ذلِكَ حُسنَ الظَّنِّ.[۲]

بعد از صلح با دشمنت، از او سخت بر حذر باش؛ زيرا گاه دشمن، خود را به تو نزديك مى‌كند، تا غافلگيرت سازد؛ پس دورانديش و محتاط باش و خوش‌گمانى را در اين امور، متّهم ساز!

گاهی وقت‌ها مصالحه، مقدمه حمله است، دشمن می‌خواهد نزدیک شود تا انسان را غافلگیر کند، در این موارد نباید احتیاط را از دست داد، اینجا جایی است که باید سوء ظن داشته باشیم.

به همین جهت است که مقام معظم رهبری در بحث مذاکرات هسته‌ای، مکرر تأکید نمودند که نباید به طرف مقابل، حسن ظن داشت، باید با سوء ظن برخورد کرد، با آمریکا نمی‌شود از روی حسن ظن رفتار کرد.


  • 623 - انواع القائات شیطانی (9) (دانلود)