دست خدا بر سر جماعت

پيامبرخدا صلي الله عليه وآله:

يَدُاللَّهِ عَلَي الجَماعَةِ و الشَّيطانُ مَعَ مَن خالَفَ الجَماعَةَ يَركُضُ؛

دست خدا بر سر جماعت است و شيطان با كسي همراه است كه با جماعت ناسازگاري كند.

كنـزالعمّال ، ح 1031

دست خدا بر سر جماعت
  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت
  • شماره تماس:
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت