مسافر دنیا

امام کاظم علیه السلام :

كُن فِی الدُّنیا كَساكِنِ دارٍ لَیسَت لَهُ، إنَّما ینتَظِرُ الرَّحیلَ؛

در دنیا، مانند كسى باش كه در خانه اى ساكن است كه مال او نیست و منتظر رفتن است.

تحف العقول، ص ۳۹۸

مسافر دنیا
  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت
  • شماره تماس:
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت